"Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen"

En op die wet zijn onze voorwaarden gestoeld.